הדפסה
PDF

מוזיאון כפר סבא

משהחלטנו שלמוזיאון יהיה אתר פנינו לערן, אפה מולטימדיה בהמלצת אחרים.
ההתקשרות הייתה מוצלחת ביותר. בעיקר, היכולת להעביר המידע הטמון בפעילות המוזיאון
לקהל הרחב באמצעות מדיה זו.

ערן, בכלים העומדים לרשותו שקד ללמוד הדברים ולהעבירם בדרך יצירתית ואמינה.
 
בברכה והמשך שיתוף פעולה,

ירדנה ויזנברג